årsplan - studieplan - undervisningsbeskrivelse

 

Årsplan - pædagogfagpakken

Studieplan - pædagogfagpakken

Undervisningsbeskrivelse - dansk - pædagogfagpakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder med sprog, litteratur og kommunikation

Onsdagene er afsat til sprogdelens skriftlige- og mundtlige fremstilling. Her arbejder vi først med små praktiske øvelser: fx jobansøgning, levnedsbeskrivelse, læserbrev, reklametekst og oplæg. Dernæst større formidlingsopgaver: avisartikel, interview, anmeldelse, mødereferat, oplæg, analyse og fortolkning og foredrag.

Sprogdelens mundtlige del integreres tillige i de følgende forløb. Her arbejdes med mundtlig fremstilling, praktisk kommunikation: oplæsning, fortælling, genfortælling, referat, redegørelse, dialog, diskussion, debat, oplæg og foredrag.

 

Frem til efterårsferien læser vi inden for litteratur- og sprog- og kommunikationsdelen:

Forløb i genrer: novelle, eventyr, folkevise og digte.

Her anvendes hjemmesidens analysemodel til roman- og novelleanalyse samt modellen til digtanalyse

Aidt: Som englene flyver 

Bang: Franz Pander

H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren

Harpens Kraft

Tove Ditlevsen: De evige tre

Sarvig: Husene

Rifbjerg: 28

Højholt: Indskrift

Theis Ørntoft: Digte 2014 s. 5, 53, 58

Fælles værk:

Pontoppidan: Fra hytterne

Målet er ud over en introduktion til tekstanalyse bl. a. at skærpe kursisternes bevidsthed om teksternes form og dermed teksten som kunstnerisk udtryk

 

 

Dansk sproghistorie

Kort forløb med udgangspunkt i: http://www.toender-gym.dk/fag/classica/grammatik/grammatik_sproghistorie.htm

Målet er at skabe bevidsthed hos kursisterne om det danske sprogs rødder samt om at sproget er en størrelse, der er under konstant forandring.

Dansk grammatik

Online grammatikkursus: Kort forløb med udgangspunkt i: http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?directory_id=72

 

DR-udsendelserne: Kampen om sproget

Kampen om sproget 1 - Dialekterne

Kampen om sproget 2 - Dagligdagens mange sprog

Kampen om sproget 3 - Det gode eksempel

Kampen om sproget 4 - Magtens sprog

Kampen om sproget 5 - Truslen fra engelsk

 

Tekster til Kampen om sproget

Georg Metz: Lingua Tertii Imperii

Avisen.dk: Politikernes ord styrer dine tanker

Finansministeriets krav ved OK 13

 

 

 

Kommunikation

Introduktion til kommunikationsanalyse samt indføring i billed- og reklameanalyse. (Modellerne findes på hjemmesiden)

Forløb i reklameanalyse. (Hver gruppe vælger et tema, som den undersøger nærmere og beskriver. Man kan her komme ind på, hvad der er det karakteristiske for de reklamer, man har valgt i temaet, hvilke virkemidler annoncørerne benytter sig af, og hvad der er varens sekundære brugsværdi.)

Forløb i avislæsning  (Gruppearbejde hvor avisen og dens forskellige genrer berøres: nyhedshistorien, reportagen, featuren, lederen og kronikken.)

 

Efter efterårsferien og frem til jul læser vi:

Forløb i historisk læsning (alle tekster findes på hjemmesiden)

Jyske lov: Om hor m.m.

Germand Gladensvend

Kingo: Keed af Verden

Brorson: Jeg er en Rose i Saron

Oehlenschläger: Guldhornene

Grundtvig: De Levendes Land

Blicher: Hosekræmmeren

J.P. Jacobsen: Pesten i Bergamo

Claussen: I en Frugthave, Ekbatana

Jørgensen: Bekendelse

Johs. V. Jensen: Paa Memphis Station

 

Fælles værk: Holberg: Jeppe paa Bierget

Målet er at introducere udvalgte perioders litterære udtryk. Dette suppleres med en gennemgang af det maleriske og det arkitektoniske udtryk. (Billederne findes på hjemmesiden under "stilarter" og "galleri"). Der lægges vægt på sammenligning de enkelte perioder i mellem samt relationer til nutiden. Nutidens solide forankring i tidligere perioder betones.

Forløbet afsluttes med en byvandring, hvor holdet ser på bygninger fra renæssance til funktionalisme, samt et besøg på Statens museum for Kunst hvor der ligeledes gennemgås værker fra renæssance til modernisme.

 

Efter jul læser vi:

Medieværk: Parfumen: Historien om en morder

Vi ser på filmens virkemidler, effekter og lyd, og diskuterer, hvordan de påvirker os, ser på hovedpersonerne og miljøet, filmens budskab og tema samt hvorledes temaet passer i dens samtid. Det rent æstetiske menneske/moral

Jørgen Leth af: Det uperfekte menneske - scener fra mit liv

Maria Cuculiza: Du er en gammel gris, Ekstrabladet 2005

 

 

Argumentationsanalyse: Rap & respekt

 

Politiken, debat: Du er fucking sexistisk, Niarn!

Af Hanne-Vibeke Holst, forfatter

 

Politiken: Respekt, dér
Rappere holder liv i det danske sprog Leder

 

Politiken: Vi er ikke sexister, bitch!

 Af Janus Køster-Rasmussen

 

Politiken, debat: Ho, ho, ho. Rappernes hårde ord er en gammel opfindelse Af Mette Kirkegaard og Birgitte Raben


Forløbet er sprogligt. Det tager udgangspunkt i en diskussion mellem forfatteren Hanne Vibeke Holst og rapperen Niarn.

Produktet  er en synopsis ( en udførlig disposition ) der skal danne baggrund for en mundtlig fremlæggelse.

 

Periode 1918-1940

Tom Kristensen: Landet Atlantis

Broby-Johansen af: Blod

Lagerkvist: Ångest , Far och jag

Bjerke-Petersen af: Surrealisme

Herdal: Det frugtbare had

Kirk af: Fiskerne

J. Nielsen: Lavt land

Undset: Småpiker

Film: DR-udsendelse om Karen Blixen

 

Fælles værk: Blixen: Babettes gæstebud

 

Målet er en præsentation af ekspressionisme, surrealisme og socialrealisme. Der arbejdes med værdinihilisme og angst samt kunstnerisk inspiration; begreberne sættes i relation til kursisternes egen tid.

 

Eksistentialisme:

Kierkegaard af: Enten-Eller

Sartre af: Eksistentialisme er humanisme

M. A. Hansen: Paradisæblerne

Bjørnvig: Sten

Præsentation af såvel den religiøse som den ateistiske eksistentialisme samt dens betydning for heretica.

Kierkegaard og Sartre gennemgås også med henblik på sproget i filosofiske tekster

 

Nyeste tid

 

Neander: Lilla bror och lilla syster

Vesaas: Skuggane på Neset

Rifbjerg: Nultime

                                                                                           Kunstfonddebatten 1965- en montage

Reich: Ned på alle fire

Panduro af: Øgledage

Steen: Sproganvendelse

Højholt: Digtet digtet digtet

Strandgaard af: Ægteskabet

I. Christensen: Handlingen/transiviteter

Seeberg: Hullet

Lidman:Strax före tretti

Stenbæk Jensen af: Konen og æggene

Stangerup af: Manden der ville være skyldig

Turéll af: Vangede billeder

Strunge: Det kommende, Natmaskinen

S. Å. Madsen: Forord

Peter Adolphsen: Madeleine eller en lille trist roman

Jan Sonnergaard: Polterabend

Helle Helle: Fasaner

Virkelighedstemaet i litteraturen fra Grøn: Nye øjne at se med

 

Fælles værk: Svend Åge Madsen: Se dagens lys

Målet er en præsentation af modernismens forskellige ansigter, kunstnerens opfattelse af sig selv, sin kunst og sin rolle i samfundet i de seneste 50 år.

 

 

 

 

Tema/emne

Arbejdsformer

Skriftlig arbejde

Evaluering

UGE

 

   

 

34

 Intro til tekstlæs

ning

 Læreroplæg klasseundervisning gruppearbejde

jobansøgning

 

35

 Intro til tekstlæs

ning

 Læreroplæg og gruppearbejde 

 

 

36

  Intro til tekstlæs

ning

 

Læreroplæg klasseundervisning gruppearbejde

levnedsbeskrivelse

 

37

Massekommunikation –avisen

 Gruppearbejde

Øvelser

It-søgning

Referat - resume 

 

38

Sproghistorie og grammatik

 Gruppearbejde

It-søgning

klasseundervisning

Spørgsmål til it-søgningen

 

39

Intro til billedanalyse

 Læreroplæg og gruppearbejde

klasseundervisning

novelle 

 Portfolio.

40

Massekommunikation

reklameanalyse

 klasseundervisning

Projekt med mdtl. fremlæggelse

 

 Faglig evaluering

41

Massekommunikation

reklameanalyse

 Kursistoplæg mm.

Projekt med mdtl. fremlæggelse

avisartikel 

 

42

efterårsferie

 

 

 

43

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen

 Fællesdag

 

Tutorsamtaler

44

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen

 Gruppearbejde

klasseundervisning

reklameanalyse 

 Faglig evaluering

45

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen 

klasseundervisning 

boganmeldelse 

 

46

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen

 Læreroplæg og gruppearbejde samt summegrupper. Hukommelses-eksperiment

Redegørelse for avisartikel

 

47

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen 

 Læreroplæg

klasseundervisning

Hvilken historie fortæller billedet?

 Faglig

mundtlig

evaluering

48

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen

læreroplæg

gruppearbejde

 

 Prøveeksamen

49

Hist. Læsn.

Fra folkevisen til Johs. V Jensen

hovedværk

læreroplæg

gruppearbejde

klasseundervisning

 

karakteristik 

 

50

eksamen

 

 

 

51

eksamen

 

 

 

52

juleferie

 

 

 

1

Rap og respekt –sprogligt forløb

Diskussion

Gruppearbejde

Projekt

synopsis

it

Analyse og tolkning 

synopsis

 

2

Rap og respekt sprogligt forløb 

Gruppearbejde

Projekt

synopsis

synopsis 

raptekst omskrives til neutralsprog. Rap som kunstform diskuteres

 

3

Periode 1918-1939

 Kursistoplæg

 Samfundsfags-projekt 1

 

4

Periode 1918-1939 

Kursistoplæg 

Læreroplæg

eksamensstil

 synopsis

 

5

Opgaveformuleringer i eksamensopgaven - sprogligt forløb        

 Gruppearbejde

klasseundervisning

 

 Faglig evaluering

 

klasseundervisning

6

Periode 1918-1939 

klasseundervisning

eksamensstil 

synopsis                    

  

7

vinterferie

 

 

 

8

Periode 1918-1939 

hovedværk

læreroplæg

gruppearbejde

 

 

 

9

Eksistentialisme

klasseundervisning

 

 

10

Nyeste tid 

klasseundervisning

eksamensstil

 Faglig skr. evaluering

11

Nyeste tid 

klasseundervisning

 

Tutorsamtaler (2)

12

Nyeste tid  

 Kursistoplæg

 

 

13

Nyeste tid 

klasseundervisning

 

 

14

Nyeste tid  

klasseundervisning

eksamensstil 

 

15

påskeferie

 

 

 

16

Nyeste tid 

klasseundervisning

 

 Faglig evaluering

17

Nyeste tid 

 Kursistoplæg og

prøveeksamen

Træning i skriftlig fremstilling 

 

18

 Repetition og eksamens

træning

Kursistoplæg og

prøveeksamen

 

 

19

Repetition og eksamens

træning

 

 

 

 

20

Repetition og eksamens

træning

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

sommerferie

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin maj-juni, 16/17
Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg
Uddannelse fagpakke hf
Fag og niveau dansk, niveau A
Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel
Hold 811

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Introduktion til tekstlæsning
Titel 2 Sproghistorie og grammatik
Titel 3 Kommunikation og reklameanalyse
Titel 4 Massekommunikation – avisen og dens genrer
Titel 5 Historisk læsning fra folkevisen til Johs. V. Jensen
Titel 6 Medieværk
Titel 7 Perioden 1918-39
Titel 8 Rap og argumentation - retorik
Titel 9 Eksistentialisme
Titel 10 Nyeste tid
   
   
   
   
   

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 1 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Introduktion til tekstlæsning

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Aidt: Som englene flyver 

Bang: Franz Pander

H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren

Harpens Kraft

Tove Ditlevsen: De evige tre

Sarvig: Husene

Rifbjerg: 28

Højholt: Indskrift

Theis Ørntoft: Digte 2014 s. 5, 53, 58

Pontoppidan: Fra hytterne

Omfang Anvendt uddannelsestid 33 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

Målet er ud over en introduktion til tekstanalyse bl. a. at skærpe kursisternes bevidsthed om teksternes form og dermed teksten som kunstnerisk udtryk. Der arbejdes ud fra danskhjemmesidens analysemodeller til novelle- og romananalyse og til digtanalyse (http://fsb.vufintern.dk/)

 

Onsdagene er afsat til sprogdelens skriftlige- og mundtlige fremstilling. Her arbejder vi først med små praktiske øvelser: fx jobansøgning, levnedsbeskrivelse, læserbrev, reklametekst og oplæg. Dernæst større formidlingsopgaver: avisartikel, anmeldelse, oplæg, analyse og fortolkning og foredrag.

Sprogdelens mundtlige del integreres tillige i de følgende forløb. Her arbejdes med mundtlig fremstilling, praktisk kommunikation: oplæsning, fortælling, genfortælling, referat, redegørelse, dialog, diskussion, debat, oplæg og foredrag.

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klasseundervisning, gruppearbejde

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 2 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Sproghistorie og grammatik - Kampen om sproget

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Sproghistorie: fsb.vufintern.dk

Online grammatikkursus: http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?directory_id=72

 

DR-udsendelserne: Kampen om sproget

Kampen om sproget 1 - Dialekterne

Kampen om sproget 2 - Dagligdagens mange sprog

Kampen om sproget 3 - Det gode eksempel

Kampen om sproget 4 - Magtens sprog

Kampen om sproget 5 - Truslen fra engelsk

 

Tekster til Kampen om sproget

Georg Metz: Lingua Tertii Imperii

Avisen.dk: Politikernes ord styrer dine tanker

Finansministeriets krav ved OK 13

 

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 22 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Sproghistorie:

Vi har arbejdet med den sproghistoriske udvikling diakront såvel som synkront og har haft særlig fokus på sproget som en størrelse, der er i konstant forandring. Kursisterne har været præsenteret for begreber som arveord, låneord, kalke og neologisme.

Grammatik:

Vi har set på ordklasser, sætningsled, grammatiske funktioner og sætningsbygning

Kampen om sproget:

Har søgt at skabe bevidsthed om, hvordan sproget kan bruges til at fremme en bestemt diskurs. Argumentationskneb.

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

It-baseret forløb, klasseundervisning, skriftligt arbejde

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 3 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Kommunikation - reklameanalyse

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

 

Introduktion til kommunikationsanalyse samt indføring i billed- og reklameanalyse. Modellerne findes på danskhjemmesiden http://fsb.vufintern.dk/

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 22 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

It-baseret forløb med udgangspunkt i danskhjemmesidens modeller til kommunikationsanalyse, billedanalyse og reklameanalyse

Forløb i reklameanalyse. Hver gruppe vælger et tema, som den undersøger nærmere og beskriver. Man kan komme ind på, hvad der er det karakteristiske for de reklamer, man har valgt i temaet, hvilke virkemidler annoncørerne benytter sig af, og hvad der er varens sekundære brugsværdi.

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

It-baseret forløb, gruppearbejde med mundtlig fremlæggelse

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 4 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Massekommunikation – avisen og dens genrer

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

www.avisnet.dk

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 11 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

 

 

It baseret forløb i avislæsning hvor avisen og dens forskellige genrer berøres: nyhedshistorien, reportagen, featuren, lederen og kronikken

Vægt på det mundtlige sprog i formidlingssammenhængen: rytme, pause, artikulation og kropssprog.

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

It-baseret forløb, gruppearbejde med mundtlig fremlæggelse, fremstilling af avisartikel med udgangspunkt i I Bondedatterens Vold

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 5 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Historisk læsning fra folkevisen til Johs V Jensen

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Jyske lov: Om hor m.m.

Germand Gladensvend

Kingo: Keed af Verden

Brorson: Jeg er en Rose i Saron

Oehlenschläger: Guldhornene

Grundtvig: De Levendes Land

Blicher: Hosekræmmeren

J.P. Jacobsen: Pesten i Bergamo

Claussen: I en Frugthave, Ekbatana

Jørgensen: Bekendelse

Johs. V. Jensen: Paa Memphis Station 

Holberg: Jeppe paa Bierget

Relevante afsnit i Litteraturhåndbogen læses i forbindelse med teksterne

Omfang Anvendt uddannelsestid 55 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er at introducere udvalgte perioders litterære udtryk. Dette suppleres med en gennemgang af det maleriske og det arkitektoniske udtryk. (Billederne findes på hjemmesiden under "stilarter" og "galleri"). Der lægges vægt på sammenligning de enkelte perioder i mellem samt relationer til nutiden. Nutidens solide forankring i tidligere perioder betones.

Forløbet afsluttes med en byvandring, hvor holdet ser på bygninger fra renæssance til funktionalisme, samt et besøg på Statens museum for Kunst hvor der ligeledes gennemgås værker fra renæssance til modernisme

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klasseundervisning, gruppearbejde, foredrag, it

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 6 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Medieværk

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Parfumen; Historien om en morder

Jørgen Leth af: Det uperfekte menneske - scener fra mit liv

Maria Cuculiza: Du er en gammel gris, Ekstrabladet 2005

 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 11 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Vi ser på filmens virkemidler, effekter og lyd, og diskuterer, hvordan de påvirker os, ser på hovedpersonerne og miljøet, filmens budskab og tema samt hvorledes temaet passer i dens samtid. Det æstetiske menneske/moral

Hjemmesidens model til filmanalyse benyttes

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

 

Spillefilm, gruppearbejde, klasseundervisning,

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 7 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Perioden 1918-1939

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof  (Samlerens Antologi bind 9)

Tom Kristensen: Landet Atlantis

Broby-Johansen af: Blod

Lagerkvist: Ångest , Far och jag

Bjerke-Petersen af: Surrealisme

Herdal: Det frugtbare had

Kirk af: Fiskerne

J. Nielsen: Lavt land

Undset: Småpiker

Blixen: Babettes gæstebud

 

Litteraturhåndbogens afsnit om perioden samt Samlerens antologi bind 9 s.13-69

Omfang Anvendt uddannelsestid 44 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er en præsentation af ekspressionisme, surrealisme og socialrealisme. Der arbejdes med værdinihilisme og angst samt kunstnerisk inspiration; begreberne sættes i relation til kursisternes egen tid.

I forbindelse med hovedværket vises DR-udsendelse om Karen Blixen. Således inddrages også det biografiske aspekt i litteraturlæsningen.

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klasseundervisning, gruppearbejde, film

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 8 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Rap og argumentation -retorik

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Rap og argumentation

Politiken, debat: Du er fucking sexistisk, Niarn!

Af Hanne-Vibeke Holst, forfatter 

Politiken: Respekt, dér
Rappere holder liv i det danske sprog Leder
 

Politiken: Vi er ikke sexister, bitch!

 Af Janus Køster-Rasmussen  

Politiken, debat: Ho, ho, ho. Rappernes hårde ord er en gammel opfindelse Af Mette Kirkegaard og Birgitte Raben

Retorik

Modellen på hjemmesiden fsb.vufintern.dk er anvendt.

Statsministerens nytårstale 2010

Martin Luther King: I have a dream

Omfang Anvendt uddannelsestid 17 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Forløbet er sprogligt. Det tager udgangspunkt i en diskussion mellem forfatteren Hanne Vibeke Holst og rapperen Niarn.

Produktet  er en synopsis, der skal danne baggrund for en mundtlig fremlæggelse

Logos, etos, patos

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Projektarbejde, synopsisskrivning, mundtlig formidling, individuel skriftlig opgave der diskuterer rap som kunstform

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 9 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Eksistentialisme og heretica

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Kierkegaard af: Enten-Eller

Sartre af: Eksistentialisme er humanisme

M. A. Hansen: Paradisæblerne

Bjørnvig: Sten

Litteraturhåndbogens relevante afsnit om periode og forfattere

Omfang Anvendt uddannelsestid 11 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Præsentation af såvel den religiøse som den ateistiske eksistentialisme samt dens betydning for heretica.

Kierkegaard og Sartre gennemgås også med henblik på sproget i filosofiske tekster

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

klasseundervisning

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 10 En overordnet titel for undervisningsforløbet

Nyeste tid

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof  (Samlerens Antologi bind 10)

 

Neander: Lilla bror och lilla syster

 Vesaas: Skuggane på Neset

Rifbjerg: Nultime

(Samlerens Antologi bind 11)

Kunstfonddebatten 1965- en montage

Reich: Ned på alle fire

Panduro af: Øgledage

Steen: Sproganvendelse

Højholt: Digtet digtet digtet

Strandgaard af: Ægteskabet

I. Christensen: Handlingen/transiviteter

Seeberg: Hullet

Lidman:Strax före tretti

Stenbæk Jensen af:Konen og æggene

 

Stangerup af: Manden der ville være skyldig

Turéll af: Vangede billeder

Strunge: Det kommende, Natmaskinen

S. Å. Madsen: Forord 

Peter Adolphsen: Madeleine eller en lille trist roman

Jan Sonnergaard: Polterabend

Helle Helle: Fasaner

Svend Åge Madsen: Se dagens lys

 

Litteraturhåndbogens relevante afsnit læses samt indledningsafsnittet i Samlerens antologi bind 11 s.7-44

Virkelighedstemaet i litteraturen fra Grøn: Nye øjne at se med

 

Omfang Anvendt uddannelsestid 66 lektioner
Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression

Målet er en præsentation af modernismens grundkonflikt, dens forskellige ansigter (heretica, konfrontationsmodernisme, systemdigtning og konkretisme, arbejdspladsrealisme, 80’ermodernisme og postmodernisme), kunstnerens opfattelse af sig selv, sin kunst og sin rolle i samfundet i de seneste 50 år.

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Klasseundervisning, gruppearbejde

Selvstuderende opgiver yderligere to supplerende værker inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræsonnerende prosa. Værkerne skal have en historisk og genremæssig spredning.