Arbejdsspørgsmål til Herman Bang: Franz Pander

1. Gør rede for handlingsforløbet (det episke forløb) i novellen

2. Karakteriser det miljø Franz vokser op i

3. Beskriv Franz' karakter og hvilken forklaring novellen giver på, at han har denne karakter

4. Sammenlign Franz' livsforløb med:

- værtens søns og de to andre tjeneres , han fortæller om

- de øvrige tjeneres på Hotellet

- Hvilken forklaring giver novellen på, at Franz skiller sig ud fra disse?

5. Giv en karakteristik af Franz' forhold til kvinder - tiltrækning/frastødning

6. Giv en tolkning af afslutningsscenen

7. Placer novellen i forhold til Georg Brandes udsagn: "Det at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat"