Arbejdsspørgsmål til Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød

1. Gør rede for tekstens komposition

2. Karakteriser "Kassen" - læg mærke til fortællerens ordvalg - hvilken holdning giver han udtryk for og hvorledes?

3. Hvad er baggrunden for at de gamle kommer på kassen?

-  beskriv det liv de fører her

-  opstil på denne baggrund en oversigt over de sociale modsætninger i landsbysamfundet

4. Karakteriser Stine og hendes sociale situation og forklar, hvorfor hun ikke vil forlade sit hjem.

5. Karakteriser de forskellige reaktioner på hendes situation

6. Sæt novellen i forbindelse med "det moderne gennembrud". Hvilke problemer sættes under debat?