Komma - den korte version

De ændrede kommaregler er med enkelte undtagelser identiske med reglerne for traditionelt grammatisk komma. Den afgørende undtagelse er at det nu som hovedregel er valgfrit om man vil sætte såkaldt startkomma, dvs. komma foran ledsætninger. Kommaet er altså valgfrit i et eksempel som Vi forventer (,) at det bliver regnvejr.

I de tilfælde hvor det er valgfrit om man vil sætte startkomma, anbefales det at man undlader at sætte dette komma. Men uanset om man vælger at sætte startkomma eller ej, bør man følge samme praksis inden for samme tekst.

Myndigheder, virksomheder og andre der har en sprogpolitik, bør i denne vælge mellem altid at sætte startkomma eller helt at undlade det.

De fuldt udbyggede kommaregler har været forelagt kulturministeren og undervisningsministeren, der begge har tilsluttet sig dem.

Hovedprincipperne for kommatering er nu:

Der sættes komma i opremsninger.

Han købte kartofler, gulerødder og blomkål.

Der sættes komma ved selvstændige sætningsdele.

Soldaterne havde lagt sig i grøften, trætte og svedige efter den lange marchtur.

Der sættes komma mellem helsætninger.

Vinden peb, og tordenen rullede.

Der sættes komma efter en ledsætning (slutkomma).

Når svalerne flyver lavt, bliver det regnvejr.

Der kan sættes komma foran en ledsætning (startkomma).

Vi forventer (,) at det bliver regnvejr.