projektopgave

Det formelle i forbindelse med opgaven :
Titelblad Dvs. en forside med NAVN, TITEL, evt. UNDERTITEL - gerne sat lidt smart eller tiltalende op.
Indholdsfortegnelse Liste med hoved- og underafsnit + henvisning til de(n) side(r), hvor man kan finde teksten.
Indledning Skriv den færdig til sidst : så ved I, hvad det er, I har fået skrevet og kan producere en dækkende indledning.
Selve opgaven Arbejd med logisk fremadskridende HOVEDAFSNIT/UNDERAFSNIT.
Afslutning Må meget gerne indeholde en KONKLUSION - fælles, hvis I arbejder i gruppe.
Citater

Referat

Citer gerne og citér aldeles præcist. Brug "(…)" til at markere overspringelser og marker med indryk og/eller linjeafstand, at der her er tale om citat af en andens tekst. Angiv i parentes, hvor citatet stammer fra.

Hvis der refereres større sammenhænge, angives kilden ligeledes i parentes.

 

Noter Her skelnes mellem fodnoter og slutnoter. Fodnoter bruges til kortere, faktuelle oplysninger og henvisninger; disse er det praktisk at kunne se blot ved at lade blikket løbe ned til bunden af siden. Slutnoter står efter opgaveteksten og er ofte længere og mere sammenhængende tekst; dvs. oplysninger, som det vil være forstyrrende at have tæt på selve opgaven og dens tankegang.
Kildehenvisninger Henvisninger til relevante sider/afsnit i den benyttede litteratur. Angiv bogens/kildens nøjagtige titel, forfatter(e), forlag og udgivelsessted og -år. Afhængig af længde enten som slut- eller fodnote.
Litteraturliste Opregn titler fra foregående punkt + mere generelt anvendt litteratur, artikler, kronikker etc. Skriv bogens nøjagtige titel, forfatter(e), forlag og udgivelsessted og -år.