Der læses mindst fem værker inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræsonnerende prosa. Værkerne skal have en historisk og genremæssig spredning. To af værkerne læses individuelt i tilknytning til et fagligt forløb. Kursisterne dokumenterer mundtligt eller skriftligt deres arbejde med hvert af disse værker.

 

 

 

OPGAVE 1: SKRIV EN BOGANMELDELSE

Formålet med en boganmeldelse er:

at give en vurdering af et værk

at give læseren lyst til at læse en bog
at give læseren en baggrund for bogen og den genre den repræsenterer
at informere om sammenhænge, som forfatteren tidligere har optrådt i

 

OPGAVE 2: PERSONKARAKTERISTIK

Redegørelse for væsentlige personers udseende, væremåde og holdning. Karakteriseres personerne direkte (fortælleren beskriver og kommer med oplysninger) eller indirekte (en person karakteriserer sig selv i ord eller handling. Vurdering af personerne, er de typer eller individualiteter?